อมตะดอทคอม

ทุกสิ่งไร้ขีดจำกัด

วิดีโอเพลย์ลิสต์

เดือน: สิงหาคม 2018

กาพย์ยานี11 อนุรักษ์ธรรมชาติ

กาพย์ยานี11 เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติหลากพรรณ
โลกรังสรรค์สร้างเอาไว้
ชีวิตทั้งน้อยใหญ่
ได้อาศัยดำรงพันธุ์
ป่าไม้ไพรพนา
ร่วมรักษาอย่างสร้างสรรค์
หยุดตัดไม้ทำลายพันธุ์
สิ่งสำคัญหันดูแล

อมตะดอทคอม © 2015