อมตะดอทคอม

ทุกสิ่งไร้ขีดจำกัด

วิดีโอเพลย์ลิสต์

ป้ายกำกับ: กลอน

กาพย์ยานี 11 วันลอยกระทง

ศศิธรแจ่มฟ้า

นภนภางามเฉิดฉาย

โชติช่วงพรรณราย

ส่องประกายพรายแพรวตา

สิบสองค่ำเดือนสิบสอง

น้ำปริ่มนองคลองมัจฉา

น้อมนบแม่คงคา

ทั่วธาราลอยกระทง

กาพย์ยานี11 อนุรักษ์ธรรมชาติ

กาพย์ยานี11 เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติหลากพรรณ
โลกรังสรรค์สร้างเอาไว้
ชีวิตทั้งน้อยใหญ่
ได้อาศัยดำรงพันธุ์
ป่าไม้ไพรพนา
ร่วมรักษาอย่างสร้างสรรค์
หยุดตัดไม้ทำลายพันธุ์
สิ่งสำคัญหันดูแล

อมตะดอทคอม © 2015