Miracast แชร์หน้าจอมือถือเข้าสมาร์ททีวี

วิธีแชร์หน้าจอมือถือให้ไปแสดงผลยังหน้าจอโทรทัศน์ระบบ Smart TV ทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่ไปดาวโหลดแอพ Miracast มาติดตั้งในโทรศัพท์แล้วทำการเชื่อมต่อไปยังสมาร์ททีวี เมื่อเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ว ภาพหน้าจอจากมือถือทั้งหมดจะไปแสดงบนทีวี (สมาร์ททีวีส่วนมากรองรับ miracast อยู่แล้ว) แต่ถ้าไม่ใช่สมาร์ททีวี อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมถึงจะสามารถทำได้

นี่คือหน้าตาของแอพ Miracast ซึ่งไม่มีอะไรเลยนอกจากปุ่ม Connect ให้กดเพื่อทำการเชื่อมต่อได้เลย

จากนั้นแอพจะทำการสแกนหาอุปกรณ์ทีวีใกล้เคียง ที่อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน (หมายถึงใช้ WiFi เดียวกันกับมือถือ) จากนั้นเราจะเห็นรายชื่อทีวีที่สามารถเชื่อมต่อได้ ก็กดเชื่อมต่อได้เลย ในทีวีก็จะขึ้นปุ่มให้เรากดยอมรับการเชื่อมต่อจากมือถือด้วย ต้องกดยอมรับก่อนถึงจะสำเร็จ

แต่ในบางครั้งแอพจะค้นหาทีวีไม่เจอ สาเหตุหลัก ๆ ที่พบประจำก็คือ ทีวีกำลังเปิดแอพอื่นอยู่ เช่นกำลังเปิด youtube netfilx ถ้าเป็นเช่นนี้แอพมักจะค้นหาทีวีไม่พบ ให้ทีวีออกจากแอพต่าง ๆ ทั้งหมดก่อน แล้วทำการ Connect อีกครั้งก็จะเจอครับ