ค้นชื่อเมืองง่ายๆด้วยแอป”ชื่อบ้านนามเมือง”

แอปพลิเคชันชื่อบ้านนามเมืองเป็นแอปที่รวบรวมชื่อถิ่นฐานรัฐดินแดนแคว้นต่างๆจากทั่วทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ลักษณะแอปจะทำหน้าที่คล้ายกับวิกิพีเดียที่รวบรวมข้อมูลด้านนี้เอาไว้อย่างครบถ้วน ให้เราค้นหาชื่อเมืองต่างๆทั่วโลกได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็ว

โดยการใช้งานในแอปจะแบ่งแยกออกเป็นสองหมวดใหญ่ๆ คือ การค้นหาภายในประเทศ และการค้นหาในต่างประเทศ วิธีใช้งานนั้น เราสามารถค้นหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะเริ่มพิมพ์ค้นหาตั้งแต่คำขึ้นต้นเลย หรือจะค้นหาโดยพิมพ์แค่คำใดคำนึงที่วางอยู่ตรงตำแหน่งไหนในประโยคก็ได้ ตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะคะ สมมติว่าไปได้ยินหรือเห็นชื่อบางตำบลมา แต่มันยาว เราอาจจะจำผิดพลาดหรือจำได้แค่บางคำ เราก็ยังสามารถค้นหาชื่อที่ถูกต้องเจอได้

และแอปก็ยังแสดงผลชื่อเมืองที่ถูกต้องทั้งชื่อที่เป็นทางการและชื่อเรียกทั่วไป เป็นภาษาไทยและทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนชื่อเมืองในประเทศไทย แอปก็จะสะกดให้ถูกต้องตามอักษรโรมันด้วย เวลาจะส่งไปรษณีย์ข้ามประเทศ เข้ามาเช็คในแอปนี้สักหน่อย จ่าหน้าซองถูกแน่นอนค่ะ

ไม่ใช่แค่ชื่อแต่ยังมีข้อมูลอื่นเกี่ยวกับเมืองที่เราค้นหาด้วย เช่นเราค้นหาชื่อประเทศ เมื่อกดดูรายละเอียดก็จะข้อมูลบอกว่าประเทศนี้ตั้งอยู่ในทวีปอะไร มีเมืองหลวงชื่ออะไร หรือถ้าเราค้นหาจังหวัด ก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าจังหวัดนี้ประกอบไปด้วยอำเภออะไรบ้าง หรือถ้าค้นหาตำบลก็จะทราบได้ว่าตำบลนี้ตั้งอยู่ในอำเภอ จังหวัดอะไร

ส่วนการค้นหาในต่างประเทศเช่น รัฐ ก็จะมีบอกว่ารัฐนี้อยู่ในประเทศอะไร และเป็นการปกครองประเภทไหน

และยังมีระบบเก็บประวัติการค้นหา บุ๊คมาร์กเก็บไว้ดูทีหลังได้ แอปนี้ถือว่ามีประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่ต้องการค้นคว้า ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่ออ้างอิง หรือจะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อทำความรู้จักกับประเทศ รัฐแปลกๆอีกมากมายที่เราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนก็น่าสนุกดีนะคะ ดาวน์โหลด