รู้จักกับ NDID

NDID คืออะไร ในปัจจุบันมีการขอเปิดบัญชีออนไลน์เกิดขึ้น การเปิดบัญชีออนไลน์ที่ทำได้สะดวกรวดเร็วง่ายดายแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องไปแสดงตนที่ธนาคาร การทำแบบนั้นจะหาความปลอดภัยได้อย่างไร ดังนั้นจึงมีระบบ NDID มารองรับ NDID คืออะไร NDID คือบริการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ที่มีความสะดวกปลอดภัยสูง โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเองได้ที่บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปต่อคิวทำธุรกรรมถึงธนาคาร โดยในปัจจุบันหลายธนาคารได้นำระบบNDIDมาใช้กันอย่างแพร่หลายในบริการเปิดบัญชีใหม่แบบบัญชีออนไลน์

NDID กับการเปิดบัญชีออนไลน์

ยกตัวอย่างเช่น เราขอเปิดบัญชีออนไลน์กับธนาคาร A ธนาคาร A จะต้องการข้อมูลการยืนยันตัวตนของเราจากธนาคาร B ที่เรามีบัญชีและ internet banking ของธนาคาร B อยู่แล้ว โดยธนาคาร B จะให้ข้อมูลของเราแก่ธนาคาร A ตามคำขอที่เราขอเปิดบัญชี ดังนั้น เมื่อเราได้ทำการเปิดใช้บริการ NDID ไว้กับธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่เรามีบัญชีอยู่ ก็จะทำให้เราขอเปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารอื่นได้อีกหลายธนาคารเลย แต่หากว่าใครยังไม่เคยเปิดใช้บริการ NDID เลย จะต้องทำการเปิดใช้บริการครั้งแรกก่อน วิธีการยืนยันตัวตนครั้งแรกนั้นแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ธนาคาร อันนี้ต้องค้นหาเพิ่มเติมในเรื่อง การยืนยันตัวตน NDID ของธนาคารคุณ แต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างการเปิดใช้บริการยืนยันตัวตน NDID ครั้งแรกของธนาคารกสิกรไทย ดังนี้

1.ไปที่ตู้ K Check ID (ค้นหาที่ตั้งของตู้ได้จากเว็บกสิกรไทย) หรือไปที่สาขา

2.กดยืนยันตัวตนที่ตู้ K Check ID สอดบัตรประชาชนในช่องสอดบัตรประชาชน จากนั้นรอสักครู่ เมื่อระบบบอกให้ดึงบัตรประชาชนออกก็ดึงออกและกดยืนยัน

3.จากนั้นกลับมาเข้าแอป K Plus เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย

4.เลือกเมนู “บริการอื่น”

5.และเลือก “บริการ NDID”

6.เลือก “ลงทะเบียน/แก้ไข

7.ถ่ายรูป สแกนหน้าตนเอง จากนั้นตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล และทำตามที่ระบบบอกไปจนจบ เมื่อสำเร็จจะได้แจ้งเตือนผลการลงทะเบียน NDID ว่าระบบได้ดำเนินการลงทะเบียนบริการ NDID ให้คุณเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนี้เราก็สามารถไปขอเปิดบัญชีออนไลน์กับธนาคารไหนก็ได้ที่มีระบบให้เปิดบัญชีออนไลน์ แล้วก็สามารถเลือกการยืนยันตัวตนNDID ของธนาคารกสิกรที่เราได้ลงทะเบียนไว้แล้วได้เลยค่ะ