วิธีซ่อนการแจ้งเตือน ipad (ในล็อกหน้าจอ)

เพื่อความเป็นส่วนตัว บางคนอาจจะอยากซ่อนข้อความการแจ้งเตือน ไม่ให้ปรากฏในขณะล็อกหน้าจอ เพื่อป้องกันคนอื่นแอบอ่าน เช่นข้อความแชทไลน์ รหัส otp หรืออื่นๆ ซึ่งมีวิธีตั้งค่าการแจ้งเตือน ipad ดังนี้ครับ

เข้าไปที่การตั้งค่าในส่วนของการแจ้งเตือน จากนั้นเข้าไปที่เมนู “แสดงตัวอย่าง” ดังรูป

โดยค่าพื้นฐานจะอยู่ที่ “ตลอดเวลา” ซึ่งจะแสดงข้อความการแจ้งเตือนตลอด ซึ่งเราสามารถตั้งค่าให้ซ่อนข้อความการแจ้งเตือนได้สองแบบคือ

“เมื่อไม่ได้ล็อค” หมายถึงจะแสดงข้อความการแจ้งเตือนถ้าหน้าจอไม่ได้ล็อค ถ้าล็อคจะไม่สามารถเห็นข้อความแจ้งเตือน

“ไม่เลย” คือจะไม่แสดงข้อความแจ้งเตือน ไม่ว่าจะล็อคอยู่หรือไม่ ซึ่งตัวเลือกนี้ปลอดภัยที่สุด เราจะเห็นข้อความได้ต่อเมื่อ กดเข้าไปดูในแอพเท่านั้น