วิธีซ่อนแถบนำทางในมือถือ Android Samsung

วิธีซ่อนแถบนำทางเพื่อเล่นแอพพลิเคชั่นแบบเต็มจอ ในมือถือแอนดรอยรุ่นใหม่ ๆ จะมีปุ่มนำทางรวมอยู่ในหน้าจอข้างล่าง ไม่เหมือนกับรุ่นเก่า ๆ ที่ปุ่มเหล่านี้จะอยู่นอกหน้าจอ ดังนั้นถ้าใครไม่ชินหรืออยากจะซ่อนมันเอาไว้ ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

เข้าไปที่การตั้งค่าของมือถือและเข้าเมนู “จอภาพ”

เข้าไปต่อที่เมนู “แถบนำทาง”

เลือกหัวข้อ “ท่าทางเต็มหน้าจอ” เมื่อเลือกหัวข้อนี้แล้วแถบนำทางข้างล่างจะหายไป เมื่อต้องการเรียกใช้ ให้ปัดจากล่างขึ้นบน แถบนำทางจึงจะปรากฏขึ้นมา นอกจากนี้เรายังสามารถจัดลำดับปุ่มได้ 2 แบบ คือ เอาปุ่มย้อนกลับมาอยู่ทางขวาหรือทางซ้าย ดังในภาพตัวอย่าง “ลำดับปุ่ม”

ในบางกรณีถ้าเราตั้งค่า ลดขนาดหน้าจอเพื่อพิมพ์มือเดียวโดยการแตะปุ่ม Home 3 ครั้ง ระบบจะเตือนให้เราแก้ไขเป็นแบบ “ท่าทาง” ปัดในแนวทแยงเพื่อพิมพ์มือเดียว ถึงจะสามารถซ่อนแถบนำทางได้