ตั้งค่านาฬิกาพักหน้าจอมือถือ

วิธีตั้งค่านาฬิกาพักหน้าจอมือถือซัมซุง การตั้งค่านาฬิกามีหลายรูปแบบ บางคนอาจจะไม่สังเกตุหรือไม่ทราบ ดังนั้นในบทความนี้ ผมจะแนะนำวิธีการตั้งค่า

เข้าไปที่การตั้งค่า ล็อกหน้าจอ ดังภาพตัวอย่าง

จากภาพจะเห็นเมนู

“always on display” ให้เปิดเอาไว้ถ้าต้องการให้นาฬิกาแสดงตลอดเวลาในขณะล็อกหน้าจอ

“รูปแบบนาฬิกา” แตะเพื่อเข้าไปตั้งค่าหรือเลือกรูปแบบที่ต้องการ

“facewidgets” เป็นการอนุญาติให้แสดงรายการอื่นในขณะล็อกหน้าจอ

รูปแบบนาฬิกา มีหลายแบบดังภาพตัวอย่าง เลือกได้เลยตามที่เราชอบใจ มีทั้งแบบตัวเลขและเข็มนาฬิกา ปัดไปทางซ้ายเพื่อดูเพิ่มเติม

ในเมนู always on display เราสามารถกำหนดให้แสดงตัวควบคุมเพลงและทิศทางแนวตั้งแนวนอนของนาฬิกาได้

ภาพข้างบน คือตัวเลือกของ facewidgets ที่จะให้แสดงในขณะล็อกหน้าจอ ซึ่งมีเมนูดังภาพคือ “เพลง” “กำหนดการของวันนี้” “การเตือนครั้งต่อไป” “สภาพอากาศ” ถ้าติ๊กเลือกที่ alway on display ข้อมูลเหล่านี้ก็จะแสดงตลอดเวลาร่วมกับนาฬิกาพักหน้าจอ