วิธีเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังหน้าจอคอม

วิธีเปลี่ยนภาพพื้นหลังในวินโด 10 ถ้าเทียบกับวินโดเก่า หน้าตาเมนูของวินโด 10 อาจจะแตกต่างไปบ้าง แต่ก็ยังคงมีความคล้ายกันอยู่ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนรูปพื้นหลังกันเลย ทั้งภาพ lock screen และ background

คลิกขวาบนที่ว่าง ๆ ในหน้าจอแล้วเลือกเมนู personalize ดังภาพตัวอย่าง

เข้าไปที่เมนู background จากนั้นเลือกว่าจะใช้อะไรเป็นพื้นหลัง จากตัวอย่างผมเลือกเป็น picture ถัดลงมาก็เลือกภาพตัวอย่างที่วินโดมีมาให้แล้ว หรือคลิก Browser เพื่อเลือกภาพอื่น ๆ ที่เรามีอยู่ในคอม ถัดลงมาคือเลือกการตั้งค่าของรูปเกี่ยวกับตำแหน่งการจัดวาง เช่น วางตรงกลาง ขยายเต็มหน้าจอ เป็นต้น

อีกอย่างที่เกี่ยวข้องก็คือภาพ lock screen เป็นภาพในหน้าจอล็อกก่อนที่จะเข้าสู่วินโด ในส่วนนี้เราก็สามารถเลือกภาพที่ต้องการได้ด้วยเช่นกัน โดยค่ามาตรฐานจะเป็น Windows Spotlight คือเป็นภาพสุ่มหมุนวนของวินโดเอง แต่ถ้าเราไม่ชอบก็เลือกเป็น Picture แล้วกำหนดภาพเองตามต้องการได้เหมือนกับ Background ข้างบนเลยครับ