วิธีใช้ Disk Cleanup ล้างไฟล์ขยะ ไฟล์แคชในวินโด

Disk Cleanup คือการล้างไฟล์ขยะ ไฟล์แคช ต่าง ๆ ในวินโด ซึ่งเมื่อเราใช้ไปนาน ๆ ไฟล์ในส่วนนี้ก็จะมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้คอมช้าลงได้ ดังนั้นก็ควรจะเข้ามาล้างล้างไฟล์ขยะเหล่านี้บ้างอย่างน้อยเดือนละครั้ง

disk cleanup

วิธีเรียกใช้โปรแกรม Disk Cleanup ให้คลิกขวาที่ Disk ที่ต้องการ เช่นภาพตัวอย่างคลิกที่ Disk C และเลือกคำสั่ง Properties และคลิกที่เมนู Disk Cleanup ดังภาพ

disk cleanup select

ระบบจะสแกนค้นหาไฟล์ขยะสักครู่ จากนั้นเราก็มาเลือกว่าต้องการจะลบไฟล์ใดบ้าง ซึ่งก็มีอยู่หลายประเภทเช่น Log File ไฟล์ที่ดาวโหลด Internet file ไฟล์ error report ไฟล์ในถังขยะ และ อื่น ๆ สามารถเลือกลบทั้งหมดเลยก็ได้และคลิกที่ OK

disk cleanup deleting

รอสักครู่จนกว่าระบบจะทำการลบไฟล์เสร็จสิ้น ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับ เพียงเท่านี้คอมของเราก็จะเร็วขึ้นมาอีกนิดและช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างใน Harddisk ของเราด้วย