วิธีแก้ปัญหา Failed to detect location pokemon go

สำหรับมือถือของใครที่มีปัญหา Failed to detect location ทำให้ไม่สามารถเล่นเกมโปเกม่อนโกได้ อาจจะเพราะว่าคุณเคยใช้แอพ Fake GPS หรือไปเปิดการจำลองตำแหน่งโดยไม่ตั้งใจก็ตาม บทความนี้ผมจะบอกถึงวิธีการปิดการจำลองตำแหน่งเพื่อให้กลับมาเล่นเกมได้ตามปกติ

Screenshot_2016-08-15-17-40-52

ตัวอย่าง Failed to detect location ซึ่งสามารถเกิดได้เองเป็นบางครั้งคราว หรือเกิดจากการที่เราไปเปิด “อนุญาตตำแหน่งจำลอง” เอาไว้ ซึ่งตัวเกมจะไม่ให้เราเล่นเกมถ้าเราเปิด “จำลองตำแหน่ง” ทั้งนี้ผมคิดว่าเพื่อป้องกันการโกงโดยใช้แอพ Fake GPS นั้นเอง เพราะแอพเหล่านี้จะใช้งานได้ต้องเปิด “อนุญาติตำแหน่งจำลอง”

Screenshot_2016-08-15-17-39-25-horz

วิธีการปิด “อนุญาตตำแหน่งจำลอง” ให้เข้าไปที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับคนที่ไม่มี “ทางเลือกผู้พัฒนา” และกดรัว ๆ ตรงหมาขเลขรุ่น เพื่อเปิดเมนูทางเลือกผู้พัฒนา จากนั้นให้ย้อนกลับมาที่การตั้งค่า เข้าไปในเมนูผู้พัฒนาและปิด “อนุญาตตำแหน่งจำลอง” แค่นี้ก็จะเล่นเกมได้ตามปกติแล้วครับ