การแพ้ธาตุต่าง ๆ ของ Pokemon Go

บทความนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องของ การแพ้ธาตุต่าง ๆ ของโปเกม่อนแต่ละประเภทนะครับ อันนี้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมา รวมถึงการเลือกโปเกม่อน เพราะว่าโปเกม่อนแต่ละตัวนั้นมีสกิลที่ติดตัวมาไม่เหมือนกัน ธาตุของสกิลก็แตกต่างกันด้วย ดังนั้นก่อนที่จะ Power Up ควรเลือกดี ๆ ก่อน

Raticate

จากภาพเป็นโปเกม่อนหนูร่างที่ 2 Raticate สังเกตุว่าจะเป็น Type Normal ในส่วนของสกิลก็เป็น Normal เช่นกัน ถ้าแบบนี้ถือว่าสกิลตรงตามประเภทของโปเกม่อน

Raticate2

มาดูหนูร่าง 2 อีกตัวหนึ่ง สังเกตุความแตกต่างที่สกิล สกิลเป็น Dark กับ Ground แบบนี้เรียกว่าสกิลไม่ตรงสาย ถ้าจะเอาไปสู้กับโปเกม่อนอื่น ก็ต้องไปตีตัวที่แพ้ธาตุ Dark Ground ถึงจะเหมาะสม

คราวนี้จะมาพูดถึงเรื่องการแพ้ธาตุที่ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับ มีดังนี้

Normal แพ้ Fighting

Fire แพ้ Water Ground Rock

Water แพ้ Fire Electric

Grass แพ้ Fire Ice Poison Flying Bug

Electric แพ้ Ground

Ice แพ้ Fire Fighting Rock Steel

Frighting แพ้ Flying Psychic Fairy

Poison แพ้ Ground Psychic

Ground แพ้ Water Grass Ice

Flying แพ้ Electric Ice Rock

Psychic แพ้ Bug Ghost Dark

Bug แพ้ Fire Flying Rock

Rock แพ้ Water Grass Fighting Ground Steel

Ghost แพ้ Ghost Dark

Dragon แพ้ Ice Dragon Fairy

Dark แพ้ Fighting Bug Fairy

Steel แพ้ Fire Fighting Ground

Fairy แพ้ Poison Steel

จากการแพ้ธาตุต่าง ๆ ข้างต้นทำให้ผมคิดว่า โปเกม่อนที่เราจะเลือกมาเป็นตัวเก่งนั้น ควรจะมีธาตุที่ตรงกับการแพ้ธาตุเช่น

Rapidash

Rapidash ตัวนี้เป็นประเภท Fire Type ส่วนสกิลเป็น Fighting Fire ผมถือว่าสกิลเหมาะสมกับโปเกม่อนตัวนี้ เพราะว่ามันไปตรงกับการแพ้ธาตุของ Steel ที่แพ้ Fire Fighting Ground ดังนั้นถ้าเอา Rapidash ตัวนี้ไปตีโปเกม่อนประเภท Steel ก็จะตีเข้าแรง ไม่ว่าจะกดรัว หรือกดค้าง

Starmie

คราวนี้มาดู Starmie กันบ้าง จะเห็นว่าสกิลเป็น Normal Rock ซึ่งจากข้อมุลการแพ้ธาตุ พบว่าไม่มีอะไรแพ้ Normal เลย ดังนั้นผมคิดว่าโปเกม่อนตัวนี้ไม่เหมาะสมที่จะเก็บเอาไว้ ควรหาตัวอื่นมา Power Up ดีกว่า นี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากการที่ไปหาข้อมูลเรื่องธาตุมานะครับ