เขาพับผ้า เส้นทางพัทลุง – ตรัง

เขาพับผ้า เป็นภูเขาสูงที่ถ้าเราขับรถจากพัทลุงไปตรังจะต้องผ่าน ภูเขามีความคดเคี้ยว มีบางจุดที่สูงและลาดชัน ต้องขับด้วยความระมัดระวัง ถึงแม้ปัจจุนบันได้ทำถนนใหม่แล้ว แต่ก็ยังคงอันตราย ล่าสุดปลายปีที่แล้ว ฝนตกหนักทำให้เกิดดินไหล ถนนบางช่วงเกิดความเสียหาย… เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วผมได้ผ่านไปเส้นทางนี้ จึงพบว่ามีจุดชมวิวให้นักท่องเที่ยวแวะพักผ่อน ซื้ออาหาร ถ่ายภาพ