ค้นชื่อเมืองง่ายๆด้วยแอป”ชื่อบ้านนามเมือง”

แอปพลิเคชันชื่อบ้านนามเมืองเป็นแอปที่รวบรวมชื่อถิ่นฐานรัฐดินแดนแคว้นต่างๆจากทั่วทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ลักษณะแอปจะทำหน้าที่คล้ายกับวิกิพีเดียที่รวบรวมข้อมูลด้านนี้เอาไว้อย่างครบถ้วน ให้เราค้นหาชื่อเมืองต่างๆทั่วโลกได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็ว

หาดรูสะมิแลจังหวัดปัตตานี

ผมขับรถออกจากตัวเมืองไปหาดรูสะมิแล ใช้เวลาประมาณสิบนาทีซึ่งถือว่าใกล้มาก ขับไปทางเส้นถนนสามัคคีสายข ตรงไปเรื่อยๆจนถึงวงเวียนหลังมอ. ตรงต่อไปเรื่อยๆ จนสุดทางแล้วเลี้ยวขวา จากนั้นตรงต่อไปอีกจนสุดทางแล้วเลี้ยวซ้าย (บริเวณนั้นคือแม่น้ำปัตตานีมีเรือจอดมากมาย ซึ่งติดกับทะเล) จากนั้นก็ยังคงขับตรงต่อไปเรื่อยๆ ก็จะถึงหาดรูสะมิแล