วิธีแก้ปัญหา Smart Hard Disk Error

สำหรับคนที่ใช้คอม HP เมื่อเราใช้ไปนาน ๆ คิดว่าหลาย ๆ คนน่าจะเจอปัญหาเมื่อเปิดคอมแล้วขึ้น Smart Hard Disk Error ปัญหานี้เกิดจาก HDD ของเรานั้นใกล้จะเสียแล้ว Bios เลยแจ้งเตือนเรา วิธีการแก้ปัญหาในกรณีแบบนี้ก็คือ เปลี่ยน HDD ใหม่

20160614_191228

จากภาพจะเห็นว่า Bios แจ้งเตือน Smart Hard Disk Error ให้เราทำการสำรองข้อมูลป้องกันการสูญหาย Code Hard Disk 1 (301) ให้เรากด F2 เพื่อเข้าสู่ System Diagnostice จากนั้นกด F4 เพื่อให้ตรวจสอบ Hard Disk Test

20160614_193457

รอจนครบ 100% ผลก็จะออกมาว่าพบปัญหาใดบ้าง เช่นตัวอย่าง Hard Disk Test Failed, Hard Disk 1 Full 305, Hard Disk 1 Smart 301 จากที่ผมลองหาคำตอบก็พบคำตอบในเว็บของ HP แนะนำว่า ถ้ายังสามารถเข้าสู่ Windows ได้ให้รีบทำการสำรองข้อมูลและรีบเปลี่ยน HDD ทันทีครับ