วิธีตั้งเวลาปิดคอม วินโด 7 8 10

วิธีตั้งเวลาปิดคอมง่าย ๆ โดยใช้คำสั่ง shutdown -s -t ตามด้วยเวลาหน่วยเป็นวินาที เช่น shutdown -s -t 300 แปลว่าอีก 300 วินาทีคอมจะปิด คำสั่งนี้ใช้ใน Command Prompt หรือ Start – Run แล้วพิมพ์ลงไปก็ได้เช่นกัน

Run Shutdown Time

คลิก Start – Run ในวินโด 7 หรือ กด Windows + R ในวินโด 8 1 0 เพื่อเปิดหน้าต่าง Run ขึ้นมา จากนั้นพิมพ์คำสั่งลงไปดังภาพตัวอย่าง

command shutdown time

เปิด Command Prompt โดนการคลิกขวาที่ปุ่ม Windows เลือก Command Prompt แล้วพิมพ์คำสั่งลงไปดังภาพ

window will shut down

เมื่อกด Enter แล้ววินโดจะแจ้งเตือนว่า Windows will shut down in 5 minutes. ถ้าต้องการยกเลิกคำสั่ง shutdown ให้ทำเหมือนเดิมแต่พิมพ์คำสั่งว่า shutdown -a เป็นการยกเลิกครับ