กาพย์ยานี11 แม่ของแผ่นดิน

วันแม่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ ดังนั้นวันนี้ผมก็มีกลอนมาฝากกันอีกแล้ว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าไทยน้อมขอเดชะ
บรรจงร้อยอักขระ
ถึงองค์พระราชินี
พระนางเจ้าสิริกิติ์
ทรงสถิตย์สง่าศรี
ชาวไทยล้วนเปรมปรีดิ์
ปลื้มปรีดีแม่หลวงไทย
สิบสองสิงหาคม
ลูกชื่นชมแม่ผู้ให้
มากล้นคุณยิ่งใหญ่
ที่แม่ให้แก่ปวงชน
โครงการแม่ทำนั้น
คุณอนันต์ประโยชน์ล้น
เสริมสร้างชีวิตคน
สร้างสังคมให้เจริญ
โครงการพัฒนา
รักษาป่าน่าสรรเสริญ
อนุรักษ์ไม่มองเมิน
ปลูกป่าเพิ่มเพื่อโลกเรา
โครงการศิลปาชีพ
จุดประทีปขจัดเขลา
คุณภาพชีวิตเรา
เป็นแก่นเสาความมั่นคง
พัฒนาแหล่งอาหาร
ยั่งยืนนานตามประสงค์
ให้มีพอใช้ดำรง
ในชุมชนใช้พอเพียง
อาชีพเสริมสร้างรายได้
แม่คิดไว้ได้ชื่อเสียง
เป็นมิ่งขวัญบุญคู่เคียง
ไทยซ้องเสียงทรงพระเจริญ

ใครชอบก็ช่วยแชร์ต่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แต่งด้วยนะครับ