กาพย์ยานี11 แม่

มาต่อกันกับกลอนเกี่ยวกับ แม่ วันแม่

กาพย์ยานี11 แม่
รักไหนก็ไม่แท้
เท่ารักแม่แม่รักหนู
ด้วยรักและเอ็นดู
โอบอุ้มชูดั่งดวงใจ
เก้าเดือนแม่อุ้มครรภ์
สายสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่
ก่อเกิดความห่วงใย
ดวงหทัยได้เกิดมา
แม่ทนทรมาน
กว่าจะผ่านความเหนื่อยล้า
อดทนกลั้นน้ำตา
คลอดลูกยาน่าชื่นชม
ไกวเปลเห่กล่อมช้า
ลูกหลับตาใต้ผ้าห่ม
โลหิตกลั่นน้ำนม
แม่อบรมบ่มแต่เยาว์
ส่งลูกเข้าศึกษา
เสริมปัญญาขจัดเขลา
หวังลูกเฝ้าดูเงา
ยามแก่เฒ่าเฝ้าดูแล
ยามป่วยแม่อยู่ใกล้
คอยเฝ้าไข้ด้วยรักแท้
อดทนคอยดูแล
ให้ลูกแม่คลายทุเลา
บุญคุณหนุนอนันต์
หาเปรียบนั้นยากเทียบเท่า
รักที่มีให้เรา
ตั้งแต่เยาว์ตลอดมา
ต้องนึกระลึกถึง
ควรคำนึงพึงหนักหนา
ที่ท่านเลี้ยงเรามา
อย่าชักช้าตอบแทนคุณ