กาพย์ยานี11 เรื่องแม่

กาพย์ยานี11 เรื่องแม่ แต่งโดยอัญพัชร์ ต้อนรับเดือนสิงหาคม

กาพย์ยานี11 เรื่องแม่
ถึงผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่นึกถึงลูกก่อนใคร
ใจเธอแสนยิ่งใหญ่
เป็นผู้ให้ตลอดมา
เวลาผ่านเลยไป
เปลี่ยนไปแค่สังขา
เหมือนเดิมทั้งนัยน์ตา
จิตวิญญาน่าชื่นชม
เธอทนความลำบาก
เพื่อภายภาคหน้าสุขสม
ให้ลูกพ้นระทม
ดั่งพระพรหมคอยเมตตา
เธอคนนั้นคือแม่
มอบรักแท้แน่หนักหนา
อุทิศตนเพื่อลูกยา
หาใดเปรียบเทียบบุญคุณ