กาพย์ยานี 11 วันลอยกระทง

ศศิธรแจ่มฟ้า

นภนภางามเฉิดฉาย

โชติช่วงพรรณราย

ส่องประกายพรายแพรวตา

สิบสองค่ำเดือนสิบสอง

น้ำปริ่มนองคลองมัจฉา

น้อมนบแม่คงคา

ทั่วธาราลอยกระทง

ประดิษฐ์ปทุมมาศ

ตกแต่งวาดตามประสงค์

ประดับด้วยบุสบง

งามบรรยงส่งบูชา

หลากภาคหลากวิธี

ประเพณีร่วมรักษา

ทุกภาคดาษดื่นตา

สืบทอดมาแต่โบราณ

ภาคเหนือมียี่เป็ง

สิบสองเพ็งภาคอีสาน

ลอยโคมโหมตระการ

ไฟนับล้านงามเรืองรอง

ภาคกลางเป็นงานวัด

ทุกจังหวัดจัดฉลอง

ศูนย์กลางภูเขาทอง

กระทงทองล่องธารา

ภาคใต้จัดยิ่งใหญ่

ศูนย์รวมไซร้ที่สงขลา

ต่างชาติหลั่งไหลมา

ร่วมบูชาจอมวารี

ทุกวันทั้งใช้ดื่ม

ได้สดชื่นรื่นสุขศรี

ดำรงชีพทุกชีวี

ชลธีมีบุญคุณ