วิธีตรวจสอบอุณหภูมิ CPU GPU อื่น ๆ

หลายท่านอาจจะอยากทราบว่าอุปกรณ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น มีความร้อนกี่องศา เช่น ดูอุณหภูมิ CPU การ์ดจอ หรืออุปกรณ์อื่น ซึ่งโปรแกรมแบบที่ใช้ดูอุณหภูมิมีอยู่หลายตัว เช่น hwmonitor เป็นโปรแกรมที่สามารถดูได้หลากหลาย

จากภาพคิือโปรแกรม HWMonitor จะเห็นได้ว่า โปรแกรมนี้สามารถบอกรายละเอียดได้หลายอย่าง ทั้งรุ่นของคอมพิวเตอร์ (ในภาพคือ Z3 615) บอกกำลังไฟที่ใช้ อุณหภูมิ ความเร็วพัดลม

เลื่อนลงมาข้างล่างยังมีรายละเอียดของชิ้นส่วนอื่น ๆ อีกเช่น รุ่น CPU กำลังไฟ อุณหภูมิ จำนวน Core และ % การใช้งานแบบ real time

สุดท้ายก็จะเป็นส่วนของ HDD การ์ดจอออนบอร์ด การ์ดจอแยก มีรายละเอียดทั้งอุณหภูมิ กำลังไฟ การทำงานของ GPU ชื่อรุ่น ซึ่งทำให้เราทราบ Spec ของคอมตัวเองด้วย