วิธีตั้งค่าหน้าจอไม่ให้คอมดับ

วิธีการตั้งค่าหน้าจอคอมไม่ให้ดับ ไม่ให้พักหน้าจอหรือเข้าโหมต Sleep ในบทความนี้จะยกตัวอย่างการตั้งค่าของวินโด10 ซึ่งหน้าตาจะแตกต่างกับวินโดรุ่นก่อน ๆ แต่จริง ๆ แล้วมันก็คล้ายกัน ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกัน มาเริ่มกันเลย

คลิก Start – Settings ดังภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู้หน้าต่าง setting ของวินโด 10 (หรือจะคลิกขวาที่หน้าจอเลือกเมนู Desktop Settings ก็ได้)

จากนั้นเลือกเข้าเมนู System สังเกตุได้ว่าใต้เมนูนี้มีคำอธิบายว่า Display เราจะปรับตั้งค่าในส่วนของการแสดงผล ดังนั้นจึงต้องเข้าที่ system

ทางซ้ายเลือกเมนู Power & Sleep ในหัวข้อ Screen คือการตั้งเวลาปิดพักหน้าจอ ถ้าไม่ต้องการให้พักหน้าจอ ก็ตั้งว่า Never ดังภาพตัวอย่าง ถัดลงมาเป็นส่วนของการตั้งค่า Sleep ถ้าไม่ต้องการให้เครื่อง Sleep ก็ตั้งว่า Never เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะไม่ดับและไม่เข้าสู่ Sleep Mode