Google Adsense ให้กรอกข้อมูลภาษี

การกรอกข้อมูลภาษีใน Google AdSense หลาย ๆ คนน่าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนในเว็บ AdSense ว่า “โปรดตรวจสอบว่าคุณต้องให้ข้อมูลภาษีเพิ่มเติมไหม ครีเอเตอร์และพาร์ทเนอร์ YouTube ทุกรายต้องส่งข้อมูลภาษี เพื่อให้เราเรียกเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณรับการชำระเงิน” ผมเองก็ได้รับข้อความนี้มาเช่นกัน ดังนั้นก็เลยต้องไปกรอกข้อมูลภาษีตามที่เขาเรียกร้องมา ในบทความนี้ผมจะมาบอกว่าต้องกรอกอะไรอย่างไรบ้าง ต้องบอกเลยว่าไม่ยากครับ แปบเดียวก็เสร็จแล้วละ

สำหรับคนทั่วไปนะครับ ก็ให้เลือกตอบไปตามจริงเลยดังภาพตัวอย่าง

  • บุคคลธรรมดา
  • ไม่
  • W-8BEN

ถัดไปก็ใส่ชื่อ เลือกประเทศ และใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เลขบัตรประชาชนนั้นละครับ) ผมจะไปแบบเร็ว ๆ นะ ไม่อธิบายเยอะ

กรอกที่อยู่ของเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับ และติ๊กถูกในช่องข้างล่างด้วย เพื่อใช้ที่อยู่เดียวกัน

ขั้นตอนนี้ให้ตอบว่า “ใช่” เพื่อใช้สนธิสัญญาเกี่ยวกับภาษี ทำให้เราเสียภาษีน้อยลงครับ (ถ้าตอบว่าไม่จะโดนจ่าย 30% เต็ม) ถัดลงมาก็เลือกบริการทุกอย่างของ Google เลย ติ๊กให้หมด แล้วเลือกลดภาษี บริการ 0% ภาพยนต์ 5% อื่น ๆ 5% ลดสุดได้เท่านี้ครับ

กดตรวจสอบแบบฟอร์มทั้ง 4 ว่าถูกต้องไหม จากนั้นติ๊กถูกในช่องและกด ถัดไป

พิมพ์ชื่อลงไปครับ ภาษาอังกฤษ และคลิกคำว่า “ใช่” และถัดไป

ขั้นตอนสุดท้ายละ เราอยู่ไทยไม่ได้ทำอะไรในอเมริกาดังนั้นตอบว่า “ไม่” ถัดลงมาในส่วนนี้จะต่างกันหน่อย ถ้าใครไม่เคยรับเงินก็เลือกข้อแรก ถ้าใครเคยรับเงินมาก่อนก็เลือกข้อสองครับ กด “ส่ง”

แค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วครับ ตรวจสอบได้ในหน้า “ข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกา” ถ้าขึ้นว่า “อนุมัติแล้ว” ก็จบครับ…