Google Adsense ให้กรอกข้อมูลภาษี

การกรอกข้อมูลภาษีใน Google AdSense หลาย ๆ คนน่าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนในเว็บ AdSense ว่า “โปรดตรวจสอบว่าคุณต้องให้ข้อมูลภาษีเพิ่มเติมไหม ครีเอเตอร์และพาร์ทเนอร์ YouTube ทุกรายต้องส่งข้อมูลภาษี เพื่อให้เราเรียกเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณรับการชำระเงิน” ผมเองก็ได้รับข้อความนี้มาเช่นกัน ดังนั้นก็เลยต้องไปกรอกข้อมูลภาษีตามที่เขาเรียกร้องมา ในบทความนี้ผมจะมาบอกว่าต้องกรอกอะไรอย่างไรบ้าง ต้องบอกเลยว่าไม่ยากครับ แปบเดียวก็เสร็จแล้วละ