วิธีเปิดหรือปิด Smart Lock

Smart Lock คือระบบล็อกหรือปลดล็อกโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด เช่น อยู่ในบริเวณที่กำหนด กำลังเชื่อมต่อบลูทูธกับอุปกรณ์ที่กำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องปลดล็อกบ่อยๆ

เข้าไปที่การตั้งค่า มองหาเมนู “ล็อกหน้าจอ” กดเข้าไป

จะพบกับเมนู Smart Lock กดเข้าไปตั้งค่าได้เลย ใครที่อยากจะปิด Smart Lock ก็เข้าไปปิดได้ตรงนี้เช่นกัน

Smart Lock มีอยู่สี่แบบดังภาพตัวอย่างคือ การตรวจจับร่างกาย สถานที่ที่เชื่อถือได้ อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และ Voice Match เลือกเปิดใช้ได้ตามต้องการเลยครับ