exness social trading คืออะไร

พอดีว่ามีคนถามว่า exness social trading มันคืออะไร ผมก็จะขออธิบายแบบง่ายๆก็แล้วกัน social trading คือระบบ เทรด forex ตามคนอื่น เรียกง่ายๆว่าเขาเทรดคู่ไหน ตอนไหน บัญชีของเราก็จะเทรดตามโดยอัตโนมัติ ถ้าเขากำไรเราก็กำไร ถ้าเขาขาดทุนเราก็ขาดทุนด้วยเช่นกัน นี้คือหลักการง่ายๆของ exness social trading นะครับ